یحیی از مواضع‌اش کوتاه آمد! ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۷