در زیر کُری فوق سنگین مهدوی‌کیا برای حریفان پرسپولیس را می‌بینید./برنا