چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۴:۰۰

برگزیده تصاویر خسوف قرن را ببینید

برگزیده تصاویر خسوف قرن را ببینید
خسوف 103 دقیقه‌ای (104 دقیقه به ثبت نهایی رسید) قرن رخ داد تا ماه خونین آبستن حوادث ناگوار، به تعبیر قدیمی‌ها شود. نکته جالب اینکه ماه‌گرفتگی در آمریکا رخ نداد و در انگلیس هم به دلیل ابری بودن هوا، دیده نشد.