پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۱۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۹
نگاهی به وضعیت بانکها در برخی از این مصادیق ناترازی نشان می دهد که بخش عمده ای از تامین ملی دولتها بر دوش بانکها است
کد خبر: ۶۴۵۵۳

تیتر۲۰- نگاهی به علل ناترازی بانکها نشان می دهد که  طیفی گسترده از عوامل است از تامین مالی دولت از طریق شبکه بانکی تا عدم رعایت کفایت سرمایه توسط موسسین بانکها /عملکرد غیر تخصصی بانکها در حوزه بانکداری /بنگاه داری بانکها / تحمیل تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانکها همچون تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه و تحمیل تامین مالی طرح هایی همچون طرح نهضت ملی مسکن و ... همه و همه در این  ناترازی نقش افرینی می کنند .

نگاهی به وضعیت بانکها در برخی از این مصادیق ناترازی نشان می دهد که بخش عمده ای از تامین ملی دولتها بر دوش بانکها است و مطالبات بانکها از دولت همچنان یکی از شاخص های تاثیرگذار بر ناترازی بانکها است از سوی دیگر تنها تعداد معدودی از بانک های موجود اعم از دولتی یا خصوصی کفایت سرمایه هشت درصد را رعایت می کنند و مابقی بانکها نیازمند تامین فوری سرمایه از سوی سهامداران هستند .

بدهی 500 همتی دولت به بانکها

بسیاری از کارشناسان براین باورند که نگاه حاکم بر شبکه بانکی انر را  از کارکرد واقعی خود یعنی واسطه گری منابع میان سپرده گذار و تسهیلات گیرنده دور کرده است،  چراکه بانکها این روزها تبدیل به صندوقی برای جبران مسئولیت های اجتماعی بر زمین مانده دولتها شده اند و این مسئولیت از تسهیلات تکلیفی بر بانکها بار شده است ، برخی امارها حاکی از بدهی 500 هزارمیلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی است رقمی که بانکها را با چالشی بزرگ مواجه کرده است و اصلاح این روند معیوب الزاما نیازمند اصلاح نظام بانکی همراه با اصلاح توقعات از این نظام باشد .

تشدید ناترازی بانک ها هزینه اصلاح نظام بانکی

اما همه مشکل ناترازی بانکها ناشی از عملکرد انها نیست چراکه برخی تصمیمات و اتخاذ سیاست های پولی برای اصلاح نظام بانکی نیز براین ناترازی افزوده است تصمیماتی همچون الزام شرکتهای دولتی به تمرکز  منابع خود نزد بانک مرکزی از جمله این تصمیمات است تصمیمی که شبکه بانکی را از منابعی حدود 400 هزار میلیارد تومانی محروم کرد و منجر به تشدید ناترازی بانکها شد و این در حالی است که تامین مالی همین شرکتهای دولتی همچنان از سوی شبکه بانکی انجام می شود .

کاهش 15 واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی

کارشناسان یکی از علل اصلی رشد نقدینگی را تشدید ناترازی بانکها عنوان می کنند برهمین اساس  بانک مرکزی از ابتدای سالجاری با هدف تحقق شعار سال "مهار تورم و رشد تولید " بسته سیاستی ویژه ای را با هدف کنترل نقدینگی طراحی و اجرا کرد است بسته ای که در طول پنج ماه سالجاری به تدریج نشانه های اجرای ان در کنترل نقدینگی و تثبیت اقتصادی در حال نمودار شدن است.

نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در مهرماه سال 1400 با حدود  15 واحد درصدی کاهش، در پایان تیرماه سال  1402 به 27.5 درصد رسید. بر این اساس آمارها حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده است.

در سال 1401 هدف گذاری بانک مرکزی  برای نرخ رشد نقدینگی 30 درصد بود که از 39 درصد به 31.1 درصد در سال 1401 رسید. یکی از ویژگی های این بسته سیاستی توجه به تولید در عین کنترل نقدینگی بود به گونه ای که  در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده  45.3 درصد بود و رشد مانده تسهیلات 37.4 درصد بوده است و در زمینه تامین مالی از طریق  اوراق گام که تاکنون 65 همت تأمین مالی انجام شده است تنها 52 همت آن در سال 1401 انجام شده است و برنامه امسال بانک مرکزی در زمینه تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق گام رسیدن به رقم 150 است .

 لذا بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد  به رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز دقت می کند. در همین باره نیز رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل 28.8 درصد رشد نشان داده است.

جلوگیری از تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری

در قالب این بسته سیاستی بانک مرکزی  برخلاف روند متداول دهه 90  که همواره اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری تبدیل می شد و همواره بستر ساز خلق پول با نرخ 40 درصد بود با اعمال سیاست های سخت گیرانه در قبال بانکها مانع از  تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری شد و  این اقدام یکی ازدلایل مهم کاهش  نرخ رشدنقدینگی از 40درصد به 27 درصد ناشی از اعمال همین سیاست پولی  است .

کنترل ماهانه ترازنامه بانکها

کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل رشد نقدینگی، سیاستی بود که از ابتدای دولت سیزدهم از سوی بانک مرکزی پیگیری شد در همین راستا کنترل ترازنامه بانکها از شهریورماه سال 1401 از شکل فصلی به کنترل ماهانه تغییر کرد و به این ترتیب  بانکهایی که به هر دلیلی از حدود مقرر تخطی کنند با جرایم پیش بینی شده در قانون مواجه می شوند و  بانک مرکزی با نظارت های منسجم و یکپارچه این موضوع را رصد می کند تا بانکها بتوانند این ضوابط را رعایت کنند.

مهلت بارگذاری اطلاعات از 15 روز به 7 روز کاهش یافت

در دستورالعمل قبلی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داشتند تا 15 روز بعد از اتمام هر ماه، اطلاعات ترازنامه و دارایی‌ها و بدهی‌ها را در سامانه بانک مرکزی بارگذاری کنند اما در نسخه جدید این مهلت به 7 روز کاهش یافته است.

در دستورالعمل اولیه، در صورتی که بانک سه ماه پی در پی رشد بیش از حدود تعیین شده در ترازنامه می‌داشت، مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی معادل درصد تخلف و البته تا سقف 13 درصد می‌شد که بعدها این سقف با اجازه شورای پول و اعتبار به 15 درصد افزایش یافت.

افزایش سپرده قانونی با عبور از حدود رشد ترازنامه در هر ماه

در اصلاحیه جدید، در صورتی که یک بانک فقط در یک ماه از حدود رشد ترازنامه تخطی کند، مشمول افزایش سپرده قانونی «به میزان مبلغ» تخطی ماهیانه می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر یک بانک 1000 میلیارد تومان بیش از حدود تعیین شده در یک ماه رشد ترازنامه داشته باشد، به همان میزان (تا سقف 15 درصد) مشمول جریمه افزایش سپرده قانونی می‌شود.

در نسخه قبلی، در صورتی که بانک به حدود رشد ترازنامه بازمی‌گشت و حدود تعیین شده را رعایت می‌کرد، بازگشت نرخ سپرده قانونی به سطح قبل، سه ماه زمان می‌برد اما در نسخه جدید، در صورت بازگشت رشد ترازنامه بانک به حدود تعیین شده، به فاصله یک ماه نرخ سپرده قانونی به سطح قبل کاهش می‌یابد.

محدودیت در پرداخت و ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان با سه ماه تخطی از سقف رشد ترازنامه

در نسخه اولیه، قید شده بوددر صورت تخطی مؤ سسه اعتباری از حدود مقرر در ضوابط کنترل مقداری، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک متخلف به هیئت انتظامی بانک ها معرفی می شدند اما در نسخه جدید، قاعده گذاری در این بخش تغییر کرده است و ابعاد کمّی پیدا کرده است.

در دستورالعمل جدید در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری به مدت سه ماه از حدود رشد کنترل مقداری ترازنامه تخطی کند،معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی با اعلام معاونت نظارت بانک مرکزی در بخش های پرداخت تسهیلات و ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط در سامانه سمات محدودیت ایجاد می کند.

معرفی هیات مدیره و مدیرعامل به هیات انتظامی با 6 ماه تخطی از حدود رشد ترازنامه

اما اگر تخطی از حدود رشد ترازنامه تا 6 ماه ادامه داشت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک متخلف به هیات انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد./تسنیم

ارسال نظرات
موضوعات روز