شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 02
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      

titre20.ir

کدام مناطق تهران  در حریم گسل اصلی قرار دارند؟

کدام مناطق تهران در حریم گسل اصلی قرار دارند؟

هم‌‌‌اکنون، 10 منطقه تهران شامل مناطق 1 تا 5 و مناطق 13 و 15و 19 و 20 و 22 روی گسل اصلی قرار دارد. همچنین 65‌درصد ساختمان‌‌‌‌‌‌های منطقه یک تهران در «وضعیت بحران» ناشی از قرار گرفتن در حریم گسل اصلی قرار دارد.

اولویت‌های مهم مدیریت شهری در سال ۱۴۰۳

اولویت‌های مهم مدیریت شهری در سال ۱۴۰۳

تکمیل کلان پروژه‌های نیمه‌تمام شامل فاز دوم بزرگراه شهید بروجردی، آزادراه شهید شوشتری به عنوان یک پروژه مهم و بسیار اثرگذار و شاخه غربی بزرگراه یادگار امام و به عبارتی تکمیل رینگ بزرگراهی شهر تهران از دیگر اولویت‌های مهم مدیریت شهری در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

راهکارهایی که جلوی حومه‌‌نشینی و تشدید هزینه اداره شهرها را می گیرد؟

راهکارهایی که جلوی حومه‌‌نشینی و تشدید هزینه اداره شهرها را می گیرد؟

سیاست اول، «تجمیع شهرهای کوچک و روستاها» در شهرهای اصلی است تا تصمیمات واحد برای ابرشهری مثل توکیو، قابلیت اجرایی پیدا کند و در عین حال، جلوی حومه‌‌نشینی و تشدید هزینه اداره شهرها گرفته شود. سیاست دوم که اهمیت آن، کم از اولی نیست نیز «طرح بازتنظیم زمین» است

نیازمندیها