يکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - 2023 December 03
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      

titre20.ir

تحول بازار بیمه با چاشنی اعتماد/ چگونه بیمه ملت قواعد را اجرا کرد؟  
تیتر ۲۰ بررسی می‌کند؛

تحول بازار بیمه با چاشنی اعتماد/ چگونه بیمه ملت قواعد را اجرا کرد؟  

کسب لقب توانگرترین شرکت بیمه کشور توسط بیمه ملت به طور قطع پیامد‌های زیادی را به همراه دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، افزایش اعتماد مشتریان است، به این معنا که بیمه ملت یک شرکت بیمه‌ای معتبر و قابل اعتماد بوده که می‌توان به آن اطمینان کرد.  

لزوم آغاز فرهنگ‌سازی بیمه از مدارس

لزوم آغاز فرهنگ‌سازی بیمه از مدارس

یزدان‌دوست با تاکید بر گسترش فرهنگ بیمه در بین دانش‌آموزان و لزوم ارائه اطلاعات صحیح و درست از بیمه در کُتُب درسی، گفت: قطعا با تعاملات خوبی که بین آموزش و پرورش و صنعت بیمه وجود دارد، می‌توان به نحو مناسبی موضوع بیمه را به عنوان یک فرهنگ در سطح جامعه گسترش داد.