يکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - 2023 December 03
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      

titre20.ir

خرده فروشی

مطالب بیشتر
آسیب و لطمه در کمین فرانچایزها/ عقبگرد توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر مدار بی اعتمادی
تیتر ۲۰ بررسی می‌کند:

آسیب و لطمه در کمین فرانچایزها/ عقبگرد توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر مدار بی اعتمادی

سرخوردگی افراد از اعتماد خود نسبت به سرمایه گذاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای این هشدار را به  دارندگان سرمایه خرد می‌دهد که از سرمایه گذاری در صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های فرانچایزی خودداری کنند.