چهارشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 29
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      

titre20.ir

مناطق آزاد

مطالب بیشتر
برندسازی حلقه مفقوده مناطق آزاد/ چالش استقبال از بسته‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد 
تیتر20 بررسی می کند؛

برندسازی حلقه مفقوده مناطق آزاد/ چالش استقبال از بسته‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد 

مناطق آزاد در حالی از ظرفیت های گردشگری و صنعتی سخن می گویند که تاکنون نتوانسته‌اند در برندسازی ظرفیت‌های گردشگری و محصولات تولیدی موفق عمل کنند. به همین دلیل بسته‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.

تیتر ۲۰ گزارش می‌دهد؛

در سال‌های اخیر طبیعت گردی به اولویت نخست گردشگران تبدیل شده است. منطقه آزاد ماکو با تکیه بر ظرفیت‌های منطقه باغ هوشمند را راه اندازی کرده تا در کنار توسعه کشاورزی صنعتی، زمینه جذب بیشتر گردشگر را فراهم کند.

نیازمندیها