چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ - 2024 July 24
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۲
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی افزایش ۱.۸ درصدی و شاخص فروش افزایش ۰.۷ درصدی را تجربه کرده است.
کد خبر: ۷۰۰۵۳

تیتر۲۰- در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی افزایش ۱.۸ درصدی و شاخص فروش افزایش ۰.۷ درصدی را تجربه کرده است، ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با افزایش ۲۶.۶ و ۴۲.۲ درصدی مواجه شده است.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۹ و ۲۳.۴ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۸ و ۱۲.۸ درصدی داشته است.

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۳.۲ درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰.۶ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۹ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۱.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

عملکرد شرکت‌های صنعتی و معدنی بورسی

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی، ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۵ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته است. رشته فعالیت‌های «سایر کانی غیرفلزی»، «تجهیزات برقی» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بیشترین کاهش در شاخص تولید داشته‌اند.

همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، بورسی ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده اند رشته فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «فلزات پایه» و «سایر کانی غیرفلزی» بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیت‌های «چوب و کاغذ»، «خودرو و قطعات» و «شیمیایی به جز دارو» بیشترین کاهش را در شاخص فروش تجربه کرده‌اند.

همچنین در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۳.۲ درصدی داشته همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰.۶ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۹ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین ۳ سالانه شاخص قیمت نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۱.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بررسی شاخص قیمت رشته فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رشته فعالیت‌های «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» و «لاستیک و پلاستیک» بالاترین نرخ رشد ماهانه و رشته فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک» و «خودرو و قطعات» بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه را تجربه کرده‌اند.

همچنین در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۷.۲ درصدی و شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲۷.۵ درصدی مواجه شده است./مهر

ارسال نظرات
موضوعات روز