شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 February 24
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۲۷ دی ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۱
آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
کد خبر: ۶۷۱۰۶

تیتر۲۰- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» طی نامه شماره 195703 در تاریخ 1402/10/25 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه 1402.10.20 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 58955/ت 52080 هـ مورخ 1394.05.11 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1. در ماده (4) عبارت «جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصل مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری(ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد(12%) جریمه» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره(3) به ماده مذکور اضافه می شود:

تبصره3- آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه قرارداد الحلاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه نخواهند بود.

2-تبصره زیر به بند(ب) ماده(5) اضافه می شود:

تبصره- آن دسته از بدهکاران موضوع بند(ب) ماده(5) این آیین نامه که حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ 1399.06.31 رفع تعهد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین نامه هستند، مشروط بر اینکه آن بخش از مبالغ رفع تعهد نشده را ابتدا به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا(اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تسویه نمایند.

3-در ماده (23) عبارت«جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری(ریالی و ارزی) » به عبارت «دوازده درصد (12%) جریمه» اصلاح و تبصره زیر به ماده مذکور اضافه می شود:

تبصره-بازپرداخت تسهیلات اعطایی(اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا(اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد.»/تسنیم

ارسال نظرات
موضوعات روز