شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 February 24
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۱
شرکت جهان فولاد سیرجان در  9 ماهه منتهی به آذر 1402 سود خالص معادل 2214 میلیارد تومان محقق نمود.
کد خبر: ۶۷۱۵۶

تیتر۲۰- شرکت جهان فولاد سیرجان در  9 ماهه منتهی به آذر 1402 سود خالص معادل 2214 میلیارد تومان محقق نمود. شرکت در دوره مشابه قبل سود خالصی معادل 1165 میلیارد تومان داشته است که شرکت در 9 ماهه 1402 نسبت به دوره مشابه قبل رشد 90 درصدی در سود خالص را تجربه نمود.
درآمد عملیاتی 9 ماهه، 43% رشد داشته است و همچنین سود عملیاتی با 97% افزایش به 2513 میلیارد تومان رسید.

ارسال نظرات
موضوعات روز