سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 05
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۰۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۴
رشد چهار درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی، رشد ۱۲ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد هشت درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
کد خبر: ۶۷۲۱۱

تیتر۲۰- میزان تخلیه کالاهای نفتی تا پایان دی سال ۱۴۰۲ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۲۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۶۳۹ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۴۱ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۳۲۰ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۶۵ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۹۵۹ تن بوده است.

در این مدت میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی معادل ۶۸ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۱۰۹ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۶۰ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۳۸۹ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۲۸ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۴۹۸ تن بوده است که در مجموع حاکی از رشد ۶ درصدی در بخش کالاهای نفتی، رشد ۲۵ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۴ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی است.

بارگیری ۱۹۴ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۵۷ تن تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیرنفتی

جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان دی ۱۴۰۲، معادل ۹۱ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۷۴۸ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۱۰۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۷۰۹ تن بوده است. همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۹۴ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۵۷ تن بوده که حاکی از رشد چهار درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی، رشد ۱۲ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد هشت درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

تخلیه و بارگیری انجام شده در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۳۴ TEU (واحد شمارش کانتینر) بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد./مهر

ارسال نظرات
موضوعات روز