پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 23
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۲
ارفع در فروردین ۱۴۰۳ ثبت رکورد جدیدی داشت.
کد خبر: ۶۹۱۳۲

تیتر ۲۰- ارفع در فروردین ۱۴۰۳ ثبت رکورد جدیدی در آهن اسفنجی و شمس فولادی داشت و به ترتیب ۱۰۷ هزار تن و ۹۲ هزار تن تولید ماهانه ثبت کرد.

ارسال نظرات
موضوعات روز