جمعه ۰۱ تير ۱۴۰۳ - 2024 June 21
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۵
دبیر جدید کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.
کد خبر: ۶۹۲۵۱

تیتر۲۰- سمیه محمدی مدیر روابط عمومی شرکت بیمه تعاون با رای مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه به عنوان دبیرجدید کارگروه تخصصی روابط‌عمومی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

 مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کار گروه روابط عمومی با حضور مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه ای به صورت  آنلاین برگزار شد و با نظر تمامی اعضاء، سمیه محمدی مدیرروابط عمومی بیمه تعاون به عنوان دبیر اول و همچنین سید فرید میرموسوی مدیرروابط عمومی بیمه پاسارگاد به عنوان دبیر دوم کارگروه روابط‌عمومی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

ارسال نظرات
موضوعات روز