چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ - 2024 July 24
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۲۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۱
رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۵.۷ درصد محصول ناخالص داخلی و ۳.۴ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده است.
کد خبر: ۶۹۶۷۴

تیتر۲۰- بر اساس آخرین محاسبات حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال 1402 به قیمت ثابت سال 1390، معادل 5.7 درصد محصول ناخالص داخلی و 3.4 درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده است. رشته فعالیت‌های گروه صنایع و معادن 6.9 درصد، گروه خدمات 5.7 درصد و گروه کشاورزی  منفی 2.2 درصد نسبت به سال 1401رشد داشتند.

بررسی رشد اجزای تقاضای نهایی در سال 1402نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد، هزینه مصرف نهایی خصوصی 5.2 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت 16.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.8 درصد، صادرات کالا و خدمات 13.0 درصد و واردات کالا و خدمات 9.5 درصد رشد داشته است.

رشد محصول ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال جاری به قیمت ثابت سال 1390، 2.9 درصد محصول ناخالص داخلی و 0.90.9رصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت می باشد. که رشته فعالیت‌های گروه صنایع و معادن 4.9 درصد، گروه خدمات 1.5 درصد و گروه کشاورزی 0.6 درصد،نسبت به سه ماهه چهارم سال 1401رشد داشته است.

در سه ماهه چهارم سال 14021402 نسبت به مدت مشابه سال قبل هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل 2.7 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل 16.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.9 درصد، صادرات کالا و خدمات منفی 5.5 درصد و واردات کالا و خدمات 9.1 درصد رشد داشته است./تسنیم

ارسال نظرات
موضوعات روز