يکشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳ - 2024 July 21
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۱۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۷
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران در ابتدای تیر ماه منتشر کرده بود دولت سیزدهم بهترین عملکرد را در کاهش شکاف طبقاتی داشته است.
کد خبر: ۷۰۰۱۹

تیتر۲۰- بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران در ابتدای تیر ماه منتشر کرده بود دولت سیزدهم بهترین عملکرد را در کاهش شکاف طبقاتی داشته است.

ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. هر چه شاخص ضریب جینی بزرگ‌تر باشد به معنای نابرابری بیشتر در توزیع درآمد در جامعه است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، در بین دولت‌های پس از انقلاب، بهترین عملکرد را بر مبنای شاخص ضریب جینی، دولت سیزدهم داشته چراکه متوسط این شاخص در ۲ سال اول عملکرد دولت سیزدهم ۰.۳۹۰ بوده و در این دو سال ضریب جینی نزولی بوده است.

بدترین عملکرد را هم از لحاظ برابری توزیع درآمد، دولت‌های خاتمی و رفسنجانی داشتند که متوسط شاخص ضریب جینی در آن دولت‌ها ۰.۴۲۷ بوده است. شاخص ضریب جینی در دولت احمدی‌نژاد ۰.۴۰۷ و در دولت روحانی ۰.۳۹۱ بوده است.

از لحاظ تغییر ضریب جینی در انتهای هر دولت نسبت به ابتدای آن، بدترین عملکرد را دولت روحانی داشت چراکه در اول دولت یازدهم ضریب جینی در کشور ۰.۳۶۵ بود اما در پایان دولت دوازدهم به ۰.۴۰۱ افزایش یافت و در آن ۸ سال جامعه ایرانی با بیشترین رشد نابرابری درآمدی مواجه شد. برعکس دولت‌های نهم و دهم بهترین عملکرد را در کاهش نابرابری درآمد داشتند و پس از آن دولت سیزدهم قرار دارد./مهر

 

ارسال نظرات
موضوعات روز