شنبه ۰۲ تير ۱۴۰۳ - 2024 June 22
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
در دو سال فعالیت دولت سیزدهم،بانک توسعه تعاون نقش مهمی در تامین مالی بخش تعاون داشته است که قابل مقایسه با گذشته نیست.
کد خبر: ۶۵۹۳۰

تیتر۲۰- مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی؛تجهیز منابع کم هزینه با رویکرد بازاریابی گفت:ارتباط و هماهنگی ای که در طول دو سال گذشته در سطح ستاد و صف بانک توسعه تعاون اتفاق افتاده موجب شده است که ذینفعان بخش تعاون رضایت زیادی از نهاد مالی بخش تعاون داشته باشند.
البرز محمدی افزود:صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون جزئی از بانک توسعه تعاون است و اگر همراهی همکاران بانک نباشد ما نمی‌توانیم وظایفمان را در صندوق انجام دهیم.
وی ادامه داد:تعامل بانک و صندوق در ۱۷ ماه گذشته نشان می‌دهد که تعاونی ها نفع خوبی از این همکاری برده اند.
محمدی بیان کرد:۳۵ درصد از ضمانت نامه های صادره از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.
وی اعلام کرد:همراهی و کمک همکاران بانک توسعه تعاون در استان‌ها می تواند سطح و حجم‌ خدمت رسانی به بازیگران عرصه تعاون را گسترش دهد.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون با تقدیر از همکاری مدیران استانی بانک توسعه تعاون گفت:در روزهای آینده برای تسهیلات خرد بخش تعاون نیز ضمانت نامه الکترونیکی صادر می شود.

ارسال نظرات
موضوعات روز