پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ - 2024 July 25
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۲۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۵
در دوازدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل، برای رفع تعهد ارزی اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی با ارزش اشتباه و فاقد رأی و... به تصویب رسید‌.
کد خبر: ۶۴۸۰۰

تیتر۲۰- در نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر اساس اختیارات ماده‌۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز برای تعیین‌تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان از ۲۲فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ مقرر شد که درخصوص اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی با ارزش اشتباه و فاقد رأی، در شرایط سپری‌شدن مهلت موضوع ماده‌۱۳۵ قانون امور گمرکی، پس از دریافت پاسخ استعلام سازمان توسعه‌تجارت ایران از گمرک، مراتب به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت موردی توسط دبیرخانه کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات، به‌منظور اصلاح تعهدات ارزی صادرکننده مطرح شود.

فهرست نهایی برای تایید کارگروه برگشت ارز ارائه می‌شود. همچنین بر اساس این آیین‌نامه، سازمان توسعه‌تجارت ایران مشخصات صادرکنندگانی که رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی‌بر پذیرش ارزش صادراتی صادرکننده را دارند اما تاکنون آرای مزبور در سامانه جامع امور گمرکی اعمال نشده است را به گمرک ایران برای بررسی، اقدام و اعلام نتیجه ظرف حداکثر ۲۰ روز پس از اعلام ارسال کند.

در مورد صادرکنندگانی که ارزش پایه صادراتی آنها اصلاح‌شده اما در اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی قبل از تغییر قیمت پایه صادراتی اعمال نشده‌است، صادرکنندگان مذکور مدعی فروش کمتر از قیمت مندرج در اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی هستند، سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام و معرفی سازمان توسعه‌تجارت ایران، ضمن بررسی دفاتر، استاد و مدارک متقاضیان، نتیجه را جهت اخذ تصمیم به دبیرخانه کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات جهت طرح در کمیته مزبور منعکس کند.

همچنین درخصوص افرادی که بر اساس تکلیف قانون موضوع ماده‌۱۰ آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، درخواست بازگرداندن ارز بیشتر از ارزش اظهارنامه صادرات دارند، پس از اصلاح ارزش اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی توسط گمرک ایران، مازاد ارز موصوف برای صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی صرفا از طریق فروش ارز در نیما برای سایر صادرکنندگان از تمامی روش‌های برگشت ارز استفاده شود.

 گمرک ایران مکلف است اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی را بدون جریمه در اسرع‌وقت اصلاح کند. در صورت احراز مازاد ارز اظهارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی، میزان معافیت مالیاتی بر مبنای ارز برگشتی با رعایت مبلغ ارز صادراتی احراز شده خواهد بود./دنیای اقتصاد

ارسال نظرات
موضوعات روز