شنبه ۰۲ تير ۱۴۰۳ - 2024 June 22
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
تیتر ۲۰ بررسی می‌کند؛
افزایش میزان پرداخت تسهیلات به کسب و کارها و بخش های اقتصادی توسط بانک تجارت در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ یعنی مهار تورم، رشد تولید صورت می گیرد.
کد خبر: ۶۵۴۱۸

تیتر20 - تامین اعتبارات در نظام بانکی یکی از خواسته های کلیدی بازیگران اقتصاد از بانک مرکزی است. سیاست پرداخت تسهیلات از طریق تجهیز اعتبارت داخلی بانک ها و استقراض از بازار بین بانکی، به همین خواست، عمق می بخشد و بانک ها را با نیاز واقعی اقتصاد که در سطح بنگاه ها و کسب و کارهای خرد متبلور می شود، سازگار می سازد. این در شرایطی است که فضای تولید در بخش خصوصی بیش از گذشته با کسری سرمایه در گردش مواجه است.


 گزارش شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی ایران (شامخ) در شهریور ماه ۱۴۰۲ نشان می دهد که شاخص موجودی مواد اولیه شرکت های صنعتی کاهش یافته است؛ نشانه ای از کمبود نقدینگی. به همین دلیل، ادامه انعکاس تسهیلات دهی بانک ها در اقتصاد کسب و کار، می تواند آثار مثبتش را در نیمه دوم سال نشان دهد؛ چرا که بانک های کشور در نیمه اول ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۴.۲ درصد بیشتر تسهیلات (مانده تسهیلات) به جای گذاشته اند. مانده تسهیلات (غیرخالص) شامل تسهیلات به کسب و کارها و بخش خانوار، مطالبات از دولت، مطالبات مشکوک الوصول و... می شود. 


دست آورد بانک تجارت در خالص تسهیلات 
در این میان، حجم تسهیلات دهی (مانده تسهیلات خالص) برخی بانک ها سرآمد سایرین است که به قدرت مانوردهی آنها در بازار پول برمی گردد. 
بانک تجارت یکی از همین بانک هاست که عمدتا رتبه اول یا دوم تسهیلات دهی را به خود اختصاص می دهد. این بانک در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲، ۴۵۳ همت تسهیلات پرداخت کرده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل، حجم آن به ۳۴۶ هزار و ۵۶ میلیارد تومان می رسید. 


بانک تجارت تنها در خرداد ماه بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات ثبت کرد که به این لحاظ، دومین بانک برتر کشور در توزیع خالص تسهیلات، مطالبات ناشی از تسهیلات و... محسوب می شد. این بانک تنها در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ همت مانده تسهیلات داشت که برتری آن را در بازار پول و دسترسی  به ابزارهای قرض دهی برای تامین مالی بخش های اقتصادی اثبات می کند. 


قرض دهی به صنعت، خدمات و بازرگانی 
بانک تجارت همچنین در ۶ ماهه ۱۴۰۲، ۱۵۲.۶ هزار میلیارد تومان قرض دهی به بخش خدمات و ۱۰۵.۴ همت به حوزه بازرگانی داشت؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل میزان آن به ترتیب به ۶۲.۳ و  ۴۳.۷ همت می رسید.


بانک تجارت همچنین در ۶ ماهه مورد اشاره در سال ۱۴۰۲، ۱۰۷.۶ هزار میلیارد تومان، به اعتبار همکاری با بخش صنعت کشور، مانده تسهیلات به جای گذاشته که میزان آن در مدت مشابه سال قبل به ۱۰۰.۰۷۷ همت می رسید. در بخش صادرات اما شاهد به جا ماندن هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات در نیمه اول سال هستیم؛ در حالی که میزان آن در مدت مشابه سال گذشته به ۳.۴ هزار میلیارد تومان می رسید.

 
سال گذشته در بخش مسکن ۹۲.۲ همت تسهیلات در گزارش مالی ۶ ماهه منتهی به شهریور جای خوش کرده بود که میزان آن در ۶ ماهه ابتدای ۱۴۰۲ به ۵۷.۶ همت رسیده است. 


بخش کشاورزی هم که سال گذشته ۴۴.۲ هزارمیلیارد تومان مانده تسهیلات در سبد صورت مالی شش ماهه این بانک ثبت کرده بود؛ در حالی که در نیم تای اول ۱۴۰۲، ۲۹.۴ همت مانده ناشی از تسهیلات از داشت. تغییرات ارقام ۶ ماهه مورد نظر در دو سال یاد شده، نشان می دهد که بانک تجارت، در قالب افزایش حدود ۳۱ درصدی در کل مانده تسهیلات (خالص)، بخش های خدمات، بازرگانی و صنعت را برای توسعه هدف گذاری کرده است؛ ضمن اینکه تسهیلات دهی به بخش های کشاورزی، صادرات و مسکن را هم در دستور کار دارد و در طول سال ۱۴۰۲ هم به حمایت از آنها ادامه خواهد داد. 


استفاده بانک تجارت از ابزارهای مشوق 
پرداخت تسهیلات به کسب و کارها و بخش های اقتصادی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ یعنی مهار تورم، رشد تولید صورت می گیرد که رویکرد کلی بانک مرکزی را هم بازتاب می دهد. بانک تجارت به منظور حمایت از اصناف (تولید، توزیع و خدمات) هم جشنواره «این تجارت سودمند است» را راه اندازی کرده است که دومین مرحله آن از دهم شهریور ماه امسال آغاز شد و تا پایان آذر ماه ادامه دارد.


این طرح که بر اساس جمع آوری امتیاز از طریق افتتاح حساب بانکی و انجام عملیات بر روی حساب و کارت خوان متصل به آن سازماندهی شده است، زمینه همکاری عمیق تر فعالان اقتصادی با بانک تجارت را فراهم می کند.

ارسال نظرات
موضوعات روز