يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 19
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۴
سال ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به سال قبل به ۴۹.۸ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در سال ۱۴۰۱ (۱۶.۹ درصد) ۳۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۶۹۱۷۲

 تیتر۲۰- در سال ۱۴۰۲، شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵، به عدد ۳۱۶.۸ رسید که نسبت به سال قبل ۴۹.۸ درصد افزایش داشته است. در سال مورد بررسی، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار به ترتیب ۳۱۸.۸، ۳۲۳.۶ و ۳۰۲.۹ است.

افزایش تورم سالانه

در سال ۱۴۰۲، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵، نسبت به سال قبل به ۴۹.۸ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل (۱۶.۹ درصد)، ۳۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، ۴۹.۸ درصد افزایش دارد.

در سال مورد بررسی، تورم سالانه در ساعات اوج بار، میان‌بار و کم‌بار به ترتیب ۵۲.۱ درصد، .۰۵۰ درصد و .۰۴۸ درصد بوده است./مهر

ارسال نظرات
موضوعات روز