پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۲
درصد از ارزش کل مبادلات بازرگانی کشور از گمرکات خوزستان و 18.16 درصد از وزن و 12.14 درصد از ارزش کل مبادلات از گمرکات بوشهر انجام گرفت.
کد خبر: ۶۵۶۴۲

تیتر۲۰- در بین 31 استان کشور بیشترین میزان مبادلات تجاری کشور در 7 ماهه امسال به گمرکات استان هرمزگان با 29 میلیون و 449 هزار تن کالا به ارزش 18 میلیارد و 977 میلیون دلار اختصاص داشت که 29.33 درصد از وزن و 29.49 درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور را دارا می باشد.
براساس این گزارش، گمرکات خوزستان با 19 میلیون و 765 هزار تن به ارزش 8 میلیارد و 297 میلیون دلار و گمرکات بوشهر با 18 میلیون و 238 هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 809 میلیون دلار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

این گزارش در خصوص مجموع مبادلات بازرگانی کشور از دیگر گمرکات استان در 7 ماهه امسال می افزاید: در این مدت گمرکات استان تهران با انجام تشریفات گمرکی 848 هزار و 932 تن کالا به ارزش 7 میلیارد و 654 میلیون دلار، گمرکات کرمانشاه با 5 میلیون و 791 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 214 میلیون دلار، آذربایجان غربی با 4 میلیون و 500 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 143 میلیون دلار، کرمان با 371 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 729 میلیون دلار، آذربایجان شرقی با یک میلیون و 828 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 701 میلیون دلار، گیلان با 2 میلیون و 188 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 621 میلیون دلار، مازندران با 3 میلیون و 540 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 588 میلیون دلار در رتبه‌های چهارم تا دهم بیشترین میزان در خصوص انجام تشریفات گمرکی مبادلات بازرگانی کشور به لحاظ ارزشی را به خود اختصاص دادند.
این گزارش در خصوص بیشترین میزان صادرات انجام گرفته به تفکیک گمرکات استان ها در 7 ماهه سال جاری می افزاید: در این مدت گمرکات هرمزگان با صادرات 6 میلیارد و 630 میلیون دلار، گمرک بوشهر با 6 میلیارد و 565 میلیون دلار، گمرکات خوزستان با 3 میلیارد و 236 میلیون دلار، گمرکات کرمانشاه با 2 میلیارد و 150 میلیون دلار، گمرکات آذربایجان غربی با یک میلیارد و 554 میلیون دلار، گمرکات تهران با 932 میلیون دلار، گمرکات خراسان رضوی با 881 میلیون دلار، گمرکات اصفهان با 851 میلیون دلار و گمرکات آذربایجان شرقی با 824 میلیون دلار و گمرکات مرکزی با 659 میلیون دلار 10 گمرک اول در انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی بوده اند.
این گزارش در خصوص گمرکات استان که در 7 ماهه سال جاری بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص دادند، می افزاید: بیشترین میزان کالاهای وارداتی در این مدت از گمرکات استان های هرمزگان به ارزش 12 میلیارد و 347 میلیون دلار، گمرکات تهران 6 میلیارد و 722 میلیون دلار، گمرکات خوزستان 5 میلیارد و 61 میلیون دلار، گمرکات کرمان یک میلیارد و 527 میلیون دلار، گمرکات مازندران یک میلیارد و 407 میلیون دلار، گمرکات بوشهر یک میلیارد و 245 میلیون دلار، گمرکات گیلان یک میلیارد و 217 میلیون دلار، گمرکات سیستان و بلوچستان با 921 میلیون دلار، آذربایجان شرقی با 877 میلیون دلار و گمرکات آذربایجان غربی با 589 میلیون دلار 10 گمرک اول وارداتی در 7 ماه امسال لقب گرفتند.
شایان ذکر است، آمار منتشره به تفکیک گمرک استان، بر مبنای گمرکاتی که تشریفات ترخیص گمرکی در گمرک مربوطه انجام شده، محاسبه گردید و گمرک مرز خروج مد نظر نبوده است./تسنیم

ارسال نظرات
موضوعات روز