شنبه ۰۲ تير ۱۴۰۳ - 2024 June 22
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
بانک تجارت بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی با انعقاد ۳۳ هزار و ۳۶۵ قرارداد اعطای تسهیلات، نقش پررنگی در طرح ملی جهش تولید مسکن ایفا و در میان شبکه بانکی، رتبه دوم را کسب کرد.
کد خبر: ۶۵۷۶۳

تیتر۲۰- بانک تجارت بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی با انعقاد ۳۳ هزار و ۳۶۵ قرارداد اعطای تسهیلات، نقش پررنگی در طرح ملی جهش تولید مسکن ایفا و در میان شبکه بانکی، رتبه دوم را کسب کرد.

 از مهرماه سال جاری، مسئولیت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات ۱۷ هزار و ۶۳۰ واحد از پروژه‌های مسکن ۹۹ ساله که رقمی معادل ۶۵ درصد از کل این پروژه است، به بانک تجارت واگذار شده که فرآیند اجرایی آن در حال انجام است.

ارسال نظرات
موضوعات روز