چهارشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 29
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      
۲۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۱
قابلیت های فنی خودرو وارداتی پارس خودرو را ببینید!
کد خبر: ۶۶۴۴۴

تیتر20 - در تصویر زیر بخشی از قابلیت های فنی خودرو وارداتی پارس خودرو (زوتی DL۵) به شکل  اینفوگرافی ببینید.

اینفوگرافی/قابلیت های فنی خودرو وارداتی  پارس خودرو را ببینید!

ارسال نظرات
موضوعات روز